Handhavingsmoratorium Wet DBA verlengd en meer nieuws

Het kabinet is bezig met een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland; zzp’ers moeten niet minder dan 16 euro per uur verdienen. De regel is onderdeel van de vervanging van de Wet DBA en bedoeld om werknemers te beschermen tegen schijnzelfstandigheid. Echter zijn er veel vragen over de opt-out, “niet-reguliere bedrijfsactiviteiten” en de totale webmodule.

Een webmodule die geacht werd onderdeel te zijn van de vervanging van de DBA-wet, wordt uitgesteld. De geplande datum van 1 januari 2020 zal niet worden gehaald, omdat het nogal complex leek vanwege de extra tijd die nodig was voor de feedbackverwerking van klanten.

Er is veel kritiek geleverd vanuit het professionele veld op de voorgestelde webmodule. Minister Koolmees maakt echter duidelijk dat een aanpassing van het arbeidsrecht op korte termijn niet mogelijk is.

Het huidige moratorium op de DBA-handhavingswet zal worden verlengd met 1 jaar vanaf de oorspronkelijk genoemde datum – tot 1 januari 2021. De minimumtarief wetgeving moet ook op die datum gereed zijn.

De Belastingdienst en de Inspectie SZW staan ​​echter niet stil. Vanaf 1 januari 2020 kunnen de belastingautoriteiten ook afdwingen als klanten hun werkmethoden niet binnen een redelijke termijn aanpassen aan de instructies van de belastingautoriteiten. Extra capaciteit zal vrij komen om dit te overzien.

Voor zelfstandigen met een tarief van meer dan 75 euro bestaat de mogelijkheid om een ​​verklaring van een zelfstandige aan te vragen. Dit stelt hen in staat om van tevoren met de klant af te spreken dat ze al beginnen met zelfstandig werken.

Een klant en de aannemer lopen geen risico van extra belastingen zoals de loonheffing als ze aan de volgende vereisten voldoen: (1) Er is sprake van een verklaring van een zelfstandige (alleen van toepassing op opdrachten die niet langer dan één jaar duren), (2) Er is een registratie bij de Kamer van Koophandel.

Zelfstandigen met een zelfstandigenverklaring hebben zekerheid nodig over de gevolgen van arbeidsrechtelijke, pensioen- en cao-bepalingen. De regering vindt het noodzakelijk om deze zelfstandigen en hun klanten zoveel mogelijk duidelijkheid te geven.

Voor de verklaring van zelfstandigen geldt een maximumtermijn van 1 jaar, ook als het gaat om “niet-reguliere bedrijfsactiviteiten”. Na een jaar verloopt de verklaring en dat geldt ook voor de beveiliging. Het kabinet kiest ervoor om de ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ niet meer als criterium te gebruiken vanwege discussies die het zal creëren. Dit zou op zijn beurt leiden tot meer onzekerheid en minder duidelijkheid. Deze regels moeten ook vanaf 2021 van kracht zijn.

Wil je meer weten over Wet DBA? Onze experts helpen je graag verder. Bel ons op 010-840 9999 of stuur ons een berichtje:

    Door hieronder op verzenden te klikken, geef je toestemming aan Maandag® IT om de hierboven ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken om je van de gevraagde inhoud te voorzien.

    Volg je ons al op social media?