Status update wet DBA

Wet DBA is op 1 mei 2016 officieel ingevoerd. Daarbij behorend heeft de overheid een overgangsperiode van één jaar ingesteld. Wij zijn inmiddels zes maanden verder en er is veel over gediscussieerd. Waar staan we nu met Wet DBA in de IT detacheringsbranche?

Maandag® IT is lid van de Bovib. Door dit lidmaatschap krijgt de organisatie veel inzicht in de nieuwe wet maar heeft het ook de mogelijkheid om mee te praten over de inhoud van de modelovereenkomsten. Op dit moment is versie 1.8 van de modelovereenkomsten gereed. De Bovib is nu in onderhandeling met de belastingdienst over kleine zaken die in de overeenkomsten worden afgekeurd. De hoofdlijnen zijn wel reeds overeengekomen met de BD, maar hierover volgt een apart bericht binnenkort op deze pagina.

Er worden veel modelovereenkomsten afgekeurd. Dit hoge aantal heeft vragen opgeroepen en er is een onafhankelijk onderzoek (commissie Boot) gestart naar de manier van het beoordelen van deze modelovereenkomsten. De resultaten verwacht men op 19 december 2016. Verwacht wordt dat duidelijk is waar men op beoordeeld en of deze beoordelingen reëel zijn met verwachtingen in de desbetreffende branche. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Boot zullen wij hopelijk ook meer duidelijk kunnen bieden en onze processen hier volledig op afstemmen.

Danny op ’t Hof is naar verschillende bijeenkomsten geweest inzake Wet DBA. Daar heeft hij waardevolle kennis opgedaan over de Wet. De belangrijkste verandering zit volgens hem in de manier van de werkzaamheden beschrijven als zzp’er en organisatie. Volgens Wet DBA mag er geen arbeidsrelatie zijn tussen zzp’er en de inhurende partij. Door de opdracht nauwkeurig te beschrijven zal de belastingdienst minder snel geneigd zijn een onderzoek te starten naar een eventuele arbeidsrelatie. Je toont dan immers aan dat je een ondernemer bent en geen persoon in loondienst bij de onderneming.

Maandag® IT heeft een “checklist” opgesteld aangaande de opdrachtomschrijving. Middels deze checklist kan je heel nauwkeurig de opdracht beschrijven en aantonen dat inhuur voor de rol dan ook noodzakelijk is. Deze checklist komt zo spoedig mogelijk beschikbaar.

Ook voor zzp’ers zijn er een aantal zaken van belang, ook hierover zullen wij een artikel plaatsen die dit geheel zullen verduidelijken. Voor nu is het vooral belangrijk om jezelf de vraag te stellen; “ben ik een ondernemer?”

Kan je deze vraag met “JA” beantwoorden dan is het ook belangrijk om je als dusdanig te profileren in al je openbare uitingen. Denk hierbij aan Linkedin, Facebook, CV, visitekaartjes etc. Dus kijk vooral je profiel nog eens na en kijk goed in de spiegel. Maandag® IT is er in dat geval van overtuigd dat ook onder de Wet DBA, om maar even iemand te quoten, gewoon “lekker kan worden doorgewerkt”.

Ben jij zzp’er, leverancier, klant of geïnteresseerd in hoe wij dagelijks de beste match voor IT maken? Blijf dan op de hoogte via onze Social Media kanalen! Klik op de balk rechts en volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter. Schrijf je ook meteen in om zo op de hoogte te blijven van alle leuke opdrachten bij Maandag® IT.