Scrumban: Een Hybride in Agile werken

Agile werken wordt meer en meer de standaard binnen veel organisaties. Bekende methodes zijn Scrum en Kanban. Het kan voorkomen dat deze methodes losstaand niet toereikend genoeg zijn, maar gezamenlijk een goede oplossing kan bieden. Het Scrumban-framework combineert de structuur en voorspelbare routines van Scrum met de flexibiliteit van Kanban om teams flexibeler, efficiënter en productiever te maken. Maar hoe wordt deze Agile methode dan toegepast binnen een organisatie en wat zijn de voordelen? Je leest het in deze blog!

Scrumban bestaat uit de twee elementen Scrum en Kanban.
Scrum is een Agile werkmethode die voornamelijk wordt gebruikt bij softwareontwikkeling. Met Scrum organiseert een team zichzelf in specifieke rollen, waaronder een Scrum-master, Product Owner en de rest van het Scrum-team. Het team verdeelt zijn werk in korte tijdsbestekken, genaamd sprints. Elke sprint duurt twee weken of een maand. Tijdens een sprint werken de Developers alleen aan de taken die het team tijdens de sprintmeeting heeft afgesproken. Voor de volgende sprint houdt het team een nieuwe sprint vergadering en beslist aan welke items in de volgende sprint gewerkt moeten worden. Scrum-teams komen elke ochtend samen om de taken van de dag te bespreken. Dit wordt de Daily Standup genoemd.

Kanban is een visuele benadering om de werklast van een team te beheren. Met deze methode maakt een team een ​​Kanban-bord om de workflow visueel weer te geven in kolommen, zoals ‘Ready’, ‘Active’, ‘Under Review’ en ‘Completed’.’ Wanneer, bijvoorbeeld, Developers aan een PBI (Product Backlog Item) beginnen te werken, verplaatsen ze een ticket (of notitie) met de naam van het item van de kolom ‘Ready’ naar ‘Active’. Het Kanban-bord maakt het voor iedereen gemakkelijk om de status van elk project snel te bekijken en bij te werken.

In Kanban wordt er gemeten met Lead time en Cycle Time. Lead Time meet de tijd tussen het begin of ‘verzoek’ en het einde of ‘levering’ van een taak, inclusief alle fasen binnen de Kanban workflow. Als de taak bijvoorbeeld twee weken in de wachtrij heeft gestaan ​​en vervolgens binnen drie dagen is voltooid, is de Lead Time twee weken en drie dagen. Cycle Time meet de tijd tussen het moment waarop het teamlid aan een taak begon te werken tot de voltooiing ervan. Als er meerdere fasen zijn, wordt de Cycle Time alleen specifiek voor elke fase apart gemeten. Als we het vorige voorbeeld nemen, zou de Cycle Time dus 3 dagen zijn aangezien dat de tijd is waarop de teamleden aan de taak werkten.

Lead Time en Cycle Time zijn enorm belangrijk om in de gaten te houden, niet alleen door de Projectmanager, maar door het hele team. Op die manier krijgt het hele team direct feedback over de obstakels en problemen, waardoor het team deze snel kunnen aanpakken zodat eventuele vertraging kan worden voorkomen.

Een van de meest belangrijke voordelen van Scrumban is dat het tijd bespaart. Dat komt omdat er om de paar weken geen sprint planning is. Plannen worden alleen gemaakt, wanneer dit echt nodig is, bijvoorbeeld wanneer de deadline dichterbij komt, of wanneer het team achterloopt met het werk. 

Knelpunten (impediments) zijn de vloek van projecten. Ze vertragen het werk, rotzooien met planningen en verspillen tijd en geld. Scrumban is een geweldige manier om die knelpunten in de workflow te vinden en ze op te lossen voordat ze een probleem worden. Het Kanban-element visualiseert de hele werkstroom van het project op één bord, waardoor managers, door middel van Lead Time en Cycle Time, kunnen zien waar de meeste taken zijn en de vertraging vroegtijdig en effectief aan kunnen pakken. Door deze duidelijkheid zit iedereen in het Scrumban-team op dezelfde lijn. Vanwege de transparantie van Kanban kunnen alle teamleden zien waar zij en het project zich bevinden in termen van workflow. 

Een ander groot voordeel is dat Scrumban ideaal is voor grotere projecten door het onderverdelen van alle taken. Hoe groter het project, hoe meer functies en taken eraan zijn gekoppeld. Scrumban kan in verschillende tijdsbestekken worden ingedeeld en prioriteiten stellen om grote langetermijn-projecten beter te kunnen beheren.

Scrumban is een eenvoudig proces dat gemakkelijk kan worden toegepast. Er is geen Scrum-master of Product Owner nodig. Het is visueel en er is maar één planningsvergadering. De regels zijn eenvoudig, dus de leercurve is relatief vlak. Hierdoor kunnen teams meer op gelijke voet staan, wat helpt om stress in een project te verminderen. Taken worden niet toegewezen door een projectmanager en er is geen dagelijkse rapportage aan een projectmanager, waardoor teams aan het werk blijven en deadlines worden behaald.

Agile methodes zoals Scrumban zijn gericht op het stimuleren van echte bedrijfswaarde, niet alleen op het bouwen van nieuwe functies. Scrumban hecht ook meer waarde aan resultaten dan aan output, wat betekent dat het doel van het team altijd is gericht om de meest efficiënte en eenvoudigste manier te vinden om de bedrijfsdoelen te bereiken.

Scrumban draait om samenwerking en communicatie. Communicatie tussen teamleden verhoogt de transparantie en stelt hen in staat beter werk te leveren. De grotere transparantie en duidelijke doelen betekenen ook dat een team geen micromanagement nodig heeft. Door nauw samen te werken, zijn teams in staat om te anticiperen op product veranderingen en om de koers snel opnieuw af te stemmen, terwijl ze creatief werken om prioriteit te geven aan functies en inspanningen.
Hoewel er veel voordelen zijn, zijn er ook enkele tekortkomingen bij het gebruik van Scrumban die moeten worden aangepakt. Scrumban is namelijk zo nieuw dat er weinig tot geen “online guides” zijn om het goed te begeleiden. Hierdoor zal er veel vallen en opstaan ​​zijn bij het implementeren van Scrumban. Aangezien er weinig tot geen instructies zijn, is het aan te raden om te kijken naar de Scrum en Kanban methodes ansicht en hoe deze het beste gecombineerd kunnen worden. Vervolgens is het de taak van het team om deze combinatie zo goed mogelijk te implementeren voor de taak in kwestie. Dit zorgt wel voor ambitie om de eigen weg te vinden binnen de Scrumban methode, wat al dan niet een voordeel voor het project kan zijn.

Een andere tekortkoming van Scrumban is dat teams de vrijheid hebben om te kiezen aan welke taak ze werken. Het kan dus moeilijk zijn om de inspanning en bijdrage van individuele teamleden bij te houden. Er zijn geen dagelijkse scrum-bijeenkomsten om managers een momentopname van de voortgang te geven. Een projectmanager heeft namelijk controle over het proces op de langere termijn, zoals wat hij moet kiezen uit de Backlog van drie maanden en de taken die prioriteit hebben, maar daarna is het aan het team om te beslissen hoe ze ermee omgaan en hoe ze dit implementeren. Dit kan een probleem voor tracking en monitoring veroorzaken.
Scrumban is een ideale oplossing als er meer flexibiliteit benodigd is binnen een DevOps team. Ben je op zoek naar een freelance professional met Scrumban ervaring of heb je nog vragen naar aanleiding van dit stuk?  Neem dan contact met ons op via 010 – 840 9999 of door een berichtje naar ons te sturen.

    Door hieronder op verzenden te klikken, geef je toestemming aan Maandag® IT om de hierboven ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken om je van de gevraagde inhoud te voorzien.