Opschorting Wet DBA tot 1 januari 2020

Al geruime tijd volgt Maandag® IT de ontwikkelingen omtrent Wet DBA. Zo hebben wij meerdere kennissessies van de Bovib bijgewoond en zijn we ook op het Binnenhof geweest om te praten over deze bijzondere wet. Afgelopen vrijdag kwam het nieuws dat de handhaving van deze wet opgeschort zal worden tot minstens 1 januari 2020. Wat betekent deze opschorting voor alle freelancers van Maandag® IT en in Nederland?

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020.  Dit schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. De eerdere opschorting was gepland tot 1 juli 2018. Er zal dus anderhalf jaar extra worden uitgetrokken om alles in goede banen te kunnen leiden.

Bij Maandag® IT hebben wij veel vragen gehad over deze wet en de invoering ervan. Hij was voornamelijk heel onduidelijk. Met de komst van de goedgekeurde modelovereenkomsten werden de verwachtingen vanuit de overheid al wat duidelijker voor de freelancers. Zo moest men zichtbaar aan kunnen tonen dat er een bedrijfsvoering present was. Daarnaast was het ook van belang dat de professional een functie beklede bij de opdrachtgever die geheel op zelfstandige basis was en niet te vervullen door een werknemer binnen de organisatie. Hij of zij moest dus echt unieke kennis meenemen.

In de IT sector is dit vrij eenvoudig aan te tonen. Zo zijn er opdrachten beschikbaar die vrij unieke kennis vereisen, denk hierbij aan o.a. het Delphi en Hadoop specialisme. Bij deze opdrachten wordt er veelal vereist dat er complexe omgevingen worden aangepast of gebouwd. Er zijn uiteraard andere specialisten die deze kennis ook hebben maar niet op hetzelfde niveau als een zelfstandig ondernemer.

Dit is anders als zelfstandige postbezorger bij een pakketdienst waar de werkzaamheden overlappen met de werkzaamheden van een werknemer van dezelfde dienst. Deze taken zijn namelijk hetzelfde en daardoor niet Wet DBA proof. In dit geval zal een freelancer enkel ingehuurd worden om een gat op te vullen.

De groep in het hogere segment hoeft dus ook nu nog niet te vrezen voor Wet DBA. Alle voorwaarden zijn goed af te kaderen en deze opschorting zal dus ook geen effect hebben voor deze groep. Voor wat betreft de situatie tot 2020 verklaarde de Minister:  “Voor de markt moet de boodschap helder zijn: met zelfstandigen werken kan! Mits je geen evident kwaadwillende bent.” Behalve de technische invoering noemde staatssecretaris Snel ook nog als reden om de eerder aangegeven opt-out regeling aan de bovenkant niet te versnellen: “Ik heb niet de indruk dat daar nu de grootste problemen zitten. Die groep aan de bovenkant heeft nu ook al niet veel te vrezen, dus we zien ook niet echt de noodzaak om daar afzonderlijk te versnellen.”

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst de Wet DBA wel. En strenger dan voorheen. “Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.” Het kabinet refereert hierbij ook aan een motie van de Kamer om constructies zoals Deliveroo die gebruikt tegen te gaan.

Deliveroo zoekt overigens bewust zelf de grenzen van de wet op. Ook om zelf meer duidelijkheid te krijgen wat wel kan en wat niet kan. Zo wordt er gesuggereerd dat Deliveroo haar zzp-riders niet wil verzekeren uit angst dat het kan worden opgevat als een teken van werkgeverschap.

De Minister heeft aangegeven dat het overleg met het veld door zal gaan. Nog voor de zomer in 2018 aantreed zal er een hoofdlijnenbrief van het kabinet aan de Kamer liggen. In deze brief moet er onder andere duidelijk worden hoe het begrip “gezag”  duidelijk zal worden. Een groot struikelblok bij de huidige versie van deze wet.

“Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking.”

Omdat de handhaving van Wet DBA pas anderhalf jaar later in werking treedt dan eerst gedacht werd, blijven veel zp’ers voorlopig nog in onduidelijk- en onzekerheid. Maar bij Maandag® IT houden we de veranderingen op dit gebied sterk de gaten en wij hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over dit vraagstuk. Wil je ook op de hoogte blijven? Volg ons dan op onze Social Media kanalen: LinkedInFacebook en Twitter.