Meer financiële lucht voor ZZP’ers tijdens de coronacrisis

In totaal dragen 1,1 miljoen ZZP’ers hun steentje bij aan de Nederlandse economie. Nu de coronacrisis gedeeltelijk onder controle is en de focus verschoven kan worden naar onze economie, zien we de gevolgen voor de portemonnee van de ZZP’ers als geen ander. Veel freelancers hebben geen facturabele uren meer en/of zijn noodgedwongen in loondienst gegaan om zo inkomsten te genereren. De overheid erkent dit probleem en heeft een aantal maatregelingen uitgewerkt om zo de ZZP’ers tegemoet te komen. In dit nieuwsartikel zijn de belangrijkste maatregelen uiteengezet.

Versoepeling urencriterium
Het ministerie van Financiën heeft recentelijk laten weten dat voor het urencriterium van 2020 de weken tussen 1 maart en 31 mei voor 24 uur per week mogen worden meegerekend. Veel freelancers maakten zich zorgen om het behalen van het urencriterium in 2020. Als dit urencriterium namelijk niet wordt behaald is er ook geen recht op ondernemersaftrek. Onder de ondernemersaftrek vallen onder andere de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Een fiscale coronareserve
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die belastingplichtige bedrijven voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast te verwerken bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan deze verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 zal zijn. De overheid vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. De overheid zal daarom deze bedrijven de mogelijkheid bieden om voor de vennootschapsbelasting van het jaar 2020 een fiscale coronareserve op te nemen. Deze reserve kan worden verrekend met de winst over 2019. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een onderneming daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor een periode van maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels uiterlijk in 2021 worden terugbetaald bij een pauze in 2020. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze, al dan niet direct, worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan er gekozen worden om de resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

De Tozo
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief ZZP’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Meer weten?
Maandag® IT houdt continu de ontwikkelingen in de gaten. Mocht je meer informatie wensen over deze maatregelen of andere zaken? Neem dan contact met ons op per mail of via de telefoon. Ook kan je gebruik maken van ons contactformulier!