Wat is de positie van een zp’er in het nieuwe kabinet?

Na de officiële beëdiging van kabinet-Rutte III op 26 oktober komt de wijziging van de wet DBA steeds dichterbij. Hoewel de handhaving van de nieuwe regeling is uitgesteld, is het goed om als zp’er te weten wat jouw positie op de arbeidsmarkt zou kunnen zijn. Weet jij als zp’er je toekomstige positie al?

Als zp’er is het belangrijk om te realiseren wat je positie op de arbeidsmarkt is. Maar hoe bepaal je positie in de markt en aan de hand van welke criteria wordt dit bepaald? In dit artikel hebben wij getracht helderheid te geven over de positiebepalingscriteria bestaande uit drie factoren. Deze factoren zijn: de aard van de opdracht, duur van de opdracht en het uurtarief van de opdracht. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de aard van de opdracht wordt onderverdeeld in reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten. Om de positiebepaling te visualiseren zijn er twee schema’s opgesteld.

De eerste visualisatie heeft betrekking op de reguliere bedrijfsactiviteiten. Dit zijn de primaire werkzaamheden binnen een organisatie. Denk hierbij aan het bezorgen van pizza’s door een bezorger bij een pizzeria.

In onderstaand schema is te zien dat de bovenste loonschalen in reguliere bedrijfsactiviteiten een ‘opt-out’ regeling kunnen aanvragen. De opt-out is een afspraak om loonheffingen niet in te houden en te betalen. Dit geldt alleen als de opdracht niet langer dan 12 maanden duurt. In het middensegment is te zien dat de modelovereenkomsten worden ondersteund door opdrachtgeversverklaring en een webmodule. De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk om deze verklaring aan te vragen. Dit is van belang om te bepalen of er loonbelasting en/of andere premies moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst. Deze opdrachtgeversverklaring krijgt men door middel van een checklist/vragenlijst in te vullen op een webmodule die wordt ontwikkeld door de overheid. Al is er op dit moment nog onduidelijkheid over hoe de webmodule er precies uit gaat zien, kan er wel al gezegd worden dat de gedachte achter het nieuwe systeem een stuk overzichtelijker is dan het oude systeem.

Naast de veranderingen in het midden- en het hoog segment is er ook meer duidelijkheid in het lage segment. Hier wordt een minimaal uurtarief vastgesteld wat tussen de 15 en 18 euro gaat liggen. Mocht het uurtarief lager zijn dan dit minimum, dan moet er bij reguliere bedrijfsactiviteiten altijd een arbeidsovereenkomst zijn.

Positie zzp'ers op de arbeidsmarkt - reguliere bedrijfsactiviteiten

Niet reguliere bedrijfsactiviteiten kunnen weer omschreven worden als ongebruikelijke taken binnen de organisatie. Denk hierbij aan de pizzeria die een promotor inhuurt om een tijdelijke actie te promoten.

Het verschil qua arbeidsmarktpositie met reguliere en niet-reguliere bedrijfsactiviteiten zit hem in de duur van de opdracht in het laagsegment. Is de duur van de opdracht langer als drie maanden? Dan zal er volgens het nieuwe kabinet een arbeidsovereenkomst opgesteld moeten worden. Voor het midden- en bovensegment gelden dezelfde regels als bij de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Positie zzp'ers op de arbeidsmarkt - niet-reguliere bedrijfsactiviteiten

In vergelijking met voorgaande wetten is, zoals het wetsvoorstel er nu uit ziet, de positiebepaling een stuk duidelijker. De voormalige VAR en BGL bestonden uit meerdere verklaringen die aangevraagd moesten worden. De opzet van een toevoeging van een opdrachtgeversverklaring door middel van een webmodule zorgt ervoor dat er voor iedere partij gemakkelijk duidelijkheid kan worden geschept. Een ander voordeel is dat het aantal zaken van onbedoelde schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden zal verminderen.

Zoals eerder aangegeven zal WIBA-IT gebruik blijven maken van de huidige modelovereenkomsten totdat er meer duidelijkheid is over de details van de veranderingen. Alle wijzigingen worden nauwlettend in de gaten gehouden en zodra er een update is, zal er gelijk een bericht geplaatst worden op onze website. Uiteraard willen wij zowel onze partners als ieder ander die betrekking heeft op dit onderwerp op de hoogte houden. Ben jij freelancer, leverancier of klant en spreekt dit onderwerp je aan? Blijf dan op de hoogte via onze Social Media kanalen! Volg ons op LinkedInFacebook en Twitter.