Invoering opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling in 2020

Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurde op 15 december 2017 een brief naar de Tweede Kamer. De brief bevatte voornamelijk informatie over de visie van het kabinet betreft de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. Een kort deel van de brief ging over de zp’er en met name de planning voor de opdrachtgeversverklaring wat de wet DBA moet vervangen.

“Het betreft complexe dossiers, zoals het zzp-kwalificatievraagstuk”

Het stuk waarin de ‘zelfstandigen’ worden genoemd, begint met de opdrachtgeversverklaring en de nog te ontwikkelen webmodule. (zie dit bericht voor meer informatie daarover). Deze oplossingen moeten erop toezien dat er minder schijnzelfstandigheid voorkomt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor de bovenkant van de markt zou dit moeten zorgen voor meer ruimte.

“Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor de onderkant en de bovenkant, alsmede de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden.”

De uitwerking van de voorstellen zal in 2018 met sociale partners en veldpartijen gebeuren. Daarna vertelde de minister dat de plannen in 2020 in werking moeten treden.

Minister Koolmees vertelde vervolgens dat gezag bij opdrachten meer getoetst zou moeten worden op basis van materiële omstandigheden. Op dit moment is het te veel op basis van formele omstandigheden. Zo staat er in de brief:

Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.

Omdat de opdrachtgeversverklaring en de opt-outregeling pas twee jaar later in werking treden dan eerst gedacht werd, blijven veel zp’ers voorlopig nog in onduidelijk- en onzekerheid. Maar bij Maandag® IT houden we de veranderingen op dit gebied sterk de gaten en wij hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over dit vraagstuk. Ook op de hoogte blijven? Volg ons dan op onze Social Media kanalen – LinkedInFacebook en Twitter.