Huidige DBA modelovereenkomst ontoereikend

De Wet DBA vervangt de VAR-verklaring voor zelfstandigen, in twee eerdere blogs schetsten we de achtergrond van de nieuwe wet en gaven we aan wat dit in de praktijk betekent. De markt heeft inmiddels enige tijd gehad om op het initiatief van de Belastingdienst te reageren. Zowel opdrachtgevers, zelfstandigen als intermediairs zoals Maandag® IT zijn voorlopig nog niet te spreken over de nieuwe modelovereenkomsten die de VAR-verklaring moeten gaan vervangen.

De Belastingdienst heeft een speciale overeenkomst voor Tussenkomst goedgekeurd. Op dit moment is Maandag® IT met de Belastingdienst in gesprek over de nieuw te voeren dba modelovereenkomst Tussenkomst. Maandag® IT is samen met vele andere intermediairs ontevreden over de huidige overeenkomst.

Het belangrijkste knelpunt is dat er in de overeenkomst een algemeen artikel staat dat aangeeft dat er geen sprake is van leiding en toezicht. Deze passage is dermate breed geformuleerd dat dit te weinig houvast geeft om daar in de praktijk op een juiste manier aan te voldoen.

Een ander probleem is dat de het de duur van het contract maximeert en de opdracht niet ‘te lang’ mag duren. Het is onduidelijk wat de Belastingdienst beoordeelt als een ‘te lange opdracht’.

Maandag® IT wil daarom een eigen overeenkomst voor tussenkomst laten goedkeuren, zodat de grijze gebieden rondom de vrijwaring verdwijnen. De Belastingdienst zal alle modelovereenkomsten die vóór 1 februari zijn ingediend voor 1 april afwikkelen. Dit betekent dat Maandag® IT tussen 1 april en 1 mei de nieuwe modelovereenkomsten zal gaan hanteren en opnemen in haar systemen en processen.

Tot 1 mei 2016 is de VAR voor zelfstandigen nog geldig. Maandag® IT hanteert tot die tijd de VAR als vrijwaring voor de inzet van zelfstandigen. Bovendien hebben we tot 1 mei 2017 de tijd om alle contracten die op basis van een VAR worden gevrijwaard om te zetten in een modelovereenkomst. Uiteraard zullen we eerder al contact hebben met onze klanten en zelfstandigen over de vervolgstappen, zodat we zo spoedig mogelijk kunnen overstappen op de nieuwe modelovereenkomsten op basis van de Wet DBA.

Ook vanuit andere opdrachtgevers en ZZP-ers is er kritiek op de Wet DBA. De overeenkomsten maken het voor ZZP-ers een stuk lastiger om hun overeenkomsten op orde te krijgen en ook opdrachtgevers krijgen te maken met meer papierwerk. Bovendien gaan er stemmen op die aangeven dat er nauwelijks sprake is van schijnzelfstandigheid en dat deze aanpak daar bovendien geen verandering in gaat brengen. Het is wat dat betreft de vraag of de keuze voor overeenkomsten voor zelfstandigen en opdrachtgevers z’n doel niet voorbijstreeft. Een recent gestarte petitie heeft in een week tijd bijvoorbeeld meer dan 25.000 tegenstemmen van ZZP-ers opgeleverd. Maandag® IT houdt de ontwikkelingen in de gaten en past de systemen en processen zo snel mogelijk aan, om netjes aan de nieuwe wetgeving te voldoen en op basis van een goedgekeurde modelovereenkomst Tussenkomst aan de slag te gaan.

Volg je ons al op social media?