Het regeerakkoord voor zp’ers en opdrachtgevers

Op 10 oktober jongst lede is het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III bekend geworden. Vele zp’ers, intermediairs en hun opdrachtgevers hebben reikhalzend uitgekeken naar de voorstellen. Wat houden deze in?

De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe regeling. Er wordt gekeken naar drie indicatoren om te bepalen welk traject gevolgd moeten worden om de aard van de arbeidsrelatie tussen een zp’er en zijn opdrachtgever vast te stellen. Deze drie indicatoren zijn:

 1. De duur van de opdracht
 2. Het overeengekomen uurtarief
 3. De aard van de opdracht (reguliere of niet reguliere bedrijfsactiviteiten)Deze indicatoren in het regeerakkoord hebben veel weg van de aanbevelingen die de Commissie-Boot voorheen heeft gedaan. Dit kan leiden tot drie uitkomsten:
 1. De zp’er heeft altijd een arbeidsovereenkomst
 2. De zp’er heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen buiten de sfeer van de loonheffingen en sociale verzekeringen te blijven (“opt out”)
 3. De opdrachtgever kan via het beantwoorden van een aantal vragen via een webmodule een opdrachtgeversverklaring verkrijgen.

Een zp’er heeft altijd een arbeidsovereenkomst als:

 1. Het overeengekomen uurtarief lager is dan 15 tot 18 euro per uur (dit bedrag moet nog exact worden bepaald maar in de IT sector minder van belang)
 2. De opdracht reguliere bedrijfsactiviteiten betreft
 3. De opdracht niet-reguliere bedrijfsactiviteiten betreft én ten minste drie maanden duurt.

Een zp’er kan kiezen voor de mogelijkheid van opt out als:

 1. Het overeengekomen uurtarief 75 euro of meer bedraagt (gebruikelijk in de IT sector)
 2. De opdracht niet-reguliere bedrijfsactiviteiten betreft
 3. De opdracht reguliere bedrijfsactiviteiten betreft én korter dan twaalf maanden duurt.

De indicatoren tarief en duur van de opdracht lijken helder, maar kunnen in de praktijk aanleiding geven tot problemen. Niet altijd is sprake van een uurtarief, maar van een vast bedrag of de honorering is afhankelijk van gemaakte meters binnen het project. Denk hierbij aan ontwikkelaars die in per ontwikkelde module betaald krijgen. De duur van de opdracht zou beïnvloed kunnen worden door een ZP’er opdrachten te geven vanuit verbonden vennootschappen.

Voor wat betreft de duur van de opdracht zou er een bepaling moeten komen dat de duur van de opdracht op full time basis beoordeeld wordt; met andere woorden een opdracht voor twee dagen per week gedurende 24 maanden zou ook nog voldoen. Wat echter de vraag is hoe het werkt bij verlenging van een opdracht waardoor de grens van twaalf maanden wordt overschreden. Het lijkt het meest logisch dat de opt out dan vervalt. Als dat niet gewenst is, zou als alternatief de opdracht beëindigd en later afgemaakt kunnen worden, maar hoeveel tijd moet er dan tussen beëindiging en opnieuw opstarten van de opdracht zitten of wordt dit toch gezien als één opdracht?

Net zoals wij Wet DBA op de voet hebben gevolgd trachten wij dit ook te doen met het nieuwe regeerakkoord. Wij blijven voorlopig werken met de modelovereenkomsten die zijn opgesteld door de Bovib en goedgekeurd zijn door de belastingdienst. Deze modelovereenkomsten blijven ook gebruikt worden totdat er meer duidelijkheid is verschaft vanuit de overheid. Zodra er relevante en/of dringende wijzigingen zijn die betrekking hebben op de samenwerking met onze partners zullen wij deze ruim voor tijd communiceren. Heb je vragen over het regeerakkoord of over de modelovereenkomsten van de Bovib? Neem dan contact met ons op. Je kan ons bereiken via 010 840 9999.

Volg je ons al op social media?