Bovib en Wet DBA: alles wat je moet weten

Maandag® IT heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Bovib, de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers. Naast de Wet DBA is ook het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijke factor geweest om lid te worden van deze organisatie. Intern is Maandag® IT druk bezig om alles gereed te krijgen met betrekking tot Wet DBA. In een periode van vier weken zal er elke week een artikel geplaatst worden op de website die betrekking heeft op Wet DBA.

In de tussentijd wil Maandag® IT graag wat onderdelen uit de statusupdate van Rob de Laat, de voorzitter van de Bovib, delen zodat men op de hoogte is van wat er in zijn algemeenheid allemaal speelt omtrent Wet DBA.

Bovib is bezig met het ontwikkelen van een keurmerk voor intermediairs. Iets wat vooral voor een goede beheersing van de kwaliteit van de dienstverlening van brokers en intermediars moet zorgen.

“De NBBU heeft onlangs een eigen zzp keurmerk gelanceerd. Meermaals is de vraag gesteld wat het verschil is en waarin wij onderscheidend zijn. Het NBBU keurmerk heeft alleen ´bemiddeling´ in de scope en niets procesmatig. Dit in tegenstelling tot ons keurmerk waarin wel (ISO Processen) terugkomen en waarin tussenkomst een rol speelt.

Het keurmerk an sich is nu nagenoeg klaar. Deze week zou een laatste pilot zijn bij een lid, maar deze is op hun verzoek naar eind deze maand verschoven. Op de achtergrond is de werkgroep nu oa bezig met het schrijven van het reglement en met bijvoorbeeld de structuur (College van deskundigen en dergelijke).”

Al reeds meerder malen besproken, maar Maandag® IT wil graag gebruik gaan maken van de Modelovereenkomst van de Bovib. Tot op heden hebben we helaas nog geen “GO” vanuit de Belastingdienst.

“In het overleg heeft onder andere Boris Emmerig, onze adviseur in dit traject, aangegeven dat we overeenstemming met de Belastingdienst hadden bereikt. Helaas is de Belastingdienst 8 keer teruggekomen op conceptovereenkomsten waarvan wij dachten dat we eruit waren. Zeer frustrerend. We zijn nu bij versie 1.9 aanbeland. Bij versie 1.8 leek het traject weer van voor af aan te beginnen toen de BD toch een variant op artikel 9.2 (gebruikelijke duur) in onze overeenkomst opgenomen wilde zien. Dat lijkt nu wel van tafel. Onze insteek hiervoor is afwezig zijn van ‘economische afhankelijkheid’ van de zzp-er aan de intermediair / opdrachtgever.

Daarnaast is er op het hoogste niveau overleg geweest bij het ministerie van Financiën. Samen met ABU, NBBU en VNO/NCW. Primaire insteek hierbij was het van tafel krijgen van de ‘8 maanden’. Waar wij een helder idee hebben bij de oplossingsrichting om de wet DBA werkbaar te krijgen, ontbrak dat bij met name VNO/NCW en ABU.”

“Voor opdrachtgevers en intermediairs is het van groot belang dat zij weten waar zij aan toe zijn bij inzet van zzp-ers. Bezweringsformules als: ‘goedwillende ondernemers worden ontzien’, geven geen enkele zekerheid als daar geen heldere criteria voor worden geformuleerd. Wat is een ‘goedwillende’ ondernemer. Zijn er ook ‘kwaadwillende’ ondernemers?

In onze ogen (Bovib) is het doel van de wet DBA het bestrijden van uitbuiting en misbruik. Dit is vervolgens onder de noemer schijnzelfstandigheid een eigen leven gaan leiden, want ook schijnzelfstandigheid kent geen heldere definitie.

Als we uitbuiting en misbruik als uitgangspunt nemen voor de beoordeling door de belastingdienst, dan zou de handhaving gericht moeten zijn op situaties waar de zzp-er duidelijk de benadeelde partij is. Vrije wil en gezond tarief zijn daarvoor de kaders. Dit is van het begin af aan ons standpunt.

Met deze aanpak wordt direct de angel uit de uitvoering van de wet DBA gehaald en worden de belangrijkste doelen toch bereikt: aanpak uitbuiting en misbruik, maar toch vrijheid van handelen voor de juiste partijen.”

Een duidelijk standpunt waar Maandag® IT zich volledig in kan vinden. Freelancers die een opdracht hebben verworven via Maandag® IT hebben in het verleden een weloverwogen keuze gemaakt om dit zelfstandig te doen. Ongeacht de aard en duur van de aangenomen opdrachten. Ons standpunt is dan ook dat Maandag® IT in de toekomst diezelfde freelancers van uitdagende opdrachten kunnen voorzien. Het wachten is nu echter op een wettelijk kader om de risico’s die nu worden gezien in de markt zo efficiënt mogelijk af te vangen. Zowel voor aangesloten freelancers als voor de opdrachtgevers van de organisatie. In de komende weken zal er hier verder op in worden gegaan, vanuit verschillende perspectieven.

Naast de geplande artikelen blijft Maandag® IT uiteraard het nieuws nauwlettend volgen. Uiteraard houden we iedereen die ons volgt op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Volgen kan via LinkedInTwitterFacebook en natuurlijk de website. Hopelijk zal snel de rust wederkeren in de markt. Dan kan Maandag® IT zich weer volledig focussen op hetgeen er echt toe doet, het verzorgen van de beste match voor IT.

Volg je ons al op social media?